Water Natuurlijk stemt in met voorkeursalternatief Veilige Vecht

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk heeft de projectorganisatie complimenten gegeven over het Voorkeursalternatief Veilige Vecht. De fractie is blij met de manier waarop de omgeving is meegenomen en ook met de verschillende innovatietrajecten die in dit project worden meegenomen. Dat is niet alleen goed voor een vermindering van de kosten, maar ook belangrijk voor het behoud van biodiversiteit en gebiedseigen kenmerken.

Bij de behandeling van het Voorkeursalternatief in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juni heeft Amke Vrielink vragen gesteld over de aandachtspunten en risico’s van dit project. Er zijn twee trajecten die extra aandacht krijgen bij de uitwerking: de Zijlkolk nabij Genne en het traject nabij Langeholte. Water Natuurlijk wordt graag op de hoogte gehouden van de uitwerking van deze aandachtsgebieden.

Twee fasen

Een van de manieren hoe het waterschap de risico’s beheerst van dit grote project is door het project uit te voeren in twee fasen:

  • Dijkversterking Veilige Vecht Dalfsen (start ontwerp 2024)
  • Veilige Vecht Zwolle (start ontwerp 2026)

Dit betekent dat eerst gestart wordt met het traject Dalfsen, en over twee jaar met het tweede deel. In het najaar 2024 wordt het Voorschotkrediet voor het opstellen van een Inpassend Ontwerp voor de Veilige Vecht Dalfsen ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Meer informatie

Alle informatie over het project is te vinden op de projectwebsite wdodelta.nl, daar kan je je ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over het project.

Water Natuurlijk wenst de organisatie veel succes bij de uitwerking van dit mooie project!