Water Natuurlijk stemt in met wateraanvoerplan Vechterweerd

Vechterweerd noord
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Voor de drinkwaterwinning Vechterweerd zijn met Vitens afspraken gemaakt voor een wateraanvoerplan om grondwaterstandsverlagingen in het aanliggende gebied te voorkomen. Voor de zuidzijde is dit jaren terug gerealiseerd. Water Natuurlijk heeft in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 maart ingestemd met het wateraanvoerplan voor de noordzijde.

In 2015 heeft drinkwaterbedrijf Vitens de drinkwaterwinning Vechterweerd in gebruik genomen. Deze winning ligt ten westen van Dalfsen. Deze drinkwaterwinning leidt tot verlaging van het grondwaterstand aan beide zijden van de Vecht. Daarom is in de vergunningsvoorwaarden van de provincie opgenomen dat Vitens een wateraanvoerplan moet realiseren. Aan de zuidzijde van de Vecht is dit jaren terug al uitgevoerd. Aan de noordzijde is dit vertraagd door de verlegging van de N340. Het waterschap is uitvoerder van het wateraanvoerplan dat ertoe leidt dat er vrijwel geen schaderegeling nodig is voor droogteschade.

Vitens verantwoordelijk voor kosten

Fractievoorzitter Obe Brandsma constateerde enige onduidelijkheid in hoeverre het waterschap nu ook voor een deel van de kosten opdraait. Daarnaast stelde hij de vraag of het wateraanvoerplan bij uitbreiding van de winning ook nog voldoende dekkend is. Ook ontbrak de biodiversiteitsparagraaf in het stuk, terwijl hierover nadrukkelijk afspraken zijn gemaakt in het Algemeen Bestuur. Portefeuillehouder Hans Pereboom maakte duidelijk dat de netto kosten van het wateraanvoerplan volledig door Vitens werden gedekt. Bij uitbreiding moet opnieuw worden gekeken naar het wateraanvoerplan. Hij gaf toe dat het ontbreken van het thema biodiversiteit een omissie was, maar dat hier bij uitvoering van dit plan ook erg weinig ruimte voor is.