Water Natuurlijk stemt in met laatste fase Streukelerzijl

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Om wateroverlast in het gebied Hasselt-Dalfsen-Nieuwleusen te voorkomen, is een extra waterberging nodig en moet een deel van het stroomgebied worden afgekoppeld naar de Vecht. Water Natuurlijk ging akkoord met een krediet van 7,5 mln. euro om dit knelpunt aan te pakken.

Het gebied tussen Hasselt-Dalfsen-Nieuwleusen voldoet niet aan de normen voor wateroverlast. Om deze knelpunten aan te pakken is extra waterberging nodig en wordt een deel van het stroomgebied afgekoppeld naar de Vecht. In de hoofdwaterkering nabij de Vecht is een gemaal voorzien dat het water uit het afgekoppelde gebied afvoert en, in droge periodes water vanuit de Vecht het gebied in kan pompen.

Risico’s bij grondverwerving

In 2013-2014 is een groot deel van het tracé voor het afkoppelingsproject Streukelerzijl gerealiseerd. Het laatste deel valt samen met de opwaardering van de provinciale weg N340 en heeft daardoor langer geduurd. Inmiddels is vrijwel alle benodigde grond verworven. Voor het realiseren van het laatste deel van de Dalfserveldwetering en het gemaal Broekhuizen werd 28 maart aan het Algemeen Bestuur van Drents Overijsselse Delta voorgesteld een krediet van 7,5 miljoen beschikbaar te stellen.

Obe Brandsma heeft namens Water Natuurlijk gevraagd hoe groot de risico’s zijn voor het niet verwerven van de laatste grond en welke alternatieven dan in beeld zijn. Portefeuillehouder Herman Odink benadrukte dat hij er vanuit ging dat het waterschap er ook met de verwerving van het laatste deel van de grond uit zou komen. Water Natuurlijk heeft daarop ingestemd met dit voorstel.