Water Natuurlijk stemt niet in met fusie

Water Natuurlijk heeft tegen de fusie van Groot Salland met Reest en Wieden gestemd.
Water Natuurlijk heeft tegen de fusie van Groot Salland met Reest en Wieden gestemd.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De fractie van Water Natuurlijk Groot Salland heeft tegen de fusie met waterschap Reest en Wieden gestemd. Er zijn nog teveel onzekerheden, onder meer over de toekomstige tarieven voor de inwoners van Groot Salland. Bovendien zou het nieuwe waterschap qua oppervlak het tweede in Nederland zijn, en dat vraagt om meer borging van maatwerk en kleinschaligheid.

Fractievoorzitter Bert Hinnen verwoordde de zorgen van de fractie. De visie op de rol en het functioneren van het waterschap in 2025 is prima omschreven in het rapport dat aan het fusievoorstel ten grondslag ligt, en daar ligt wat Water Natuurlijk betreft ook niet het probleem, stelde Hinnen. Om die doelstellingen te bereiken is echter een fusie niet perse noodzakelijk, en de eventuele voordelen van een fusie zijn op dit moment nog zo onzeker dat Water Natuurlijk nog geen besluit wilde nemen.

Afstand naar de inwoners

Deels gaat het daarbij om de tarievenstructuur: met de huidige fusieplannen wordt het voor inwoners en huiseigenaren in Groot Salland een stuk duurder. Minstens zo belangrijk vindt Water Natuurlijk de binding met het gebied. Er ontstaat nu een in oppervlak enorm waterschap. Het gevaar dat de bureaucratisering toeneemt, en er alleen maar meer afstand komt tussen waterschap en de mensen in het gebied, is erg groot. Over de manier waarop dat voorkomen kan worden, is nu niets vastgelegd, behalve dat “grootschalig regisseren – kleinschalig uitvoeren” het leidend principe wordt. Met dat principe is Water Natuurlijk het overigens zeer eens, maar het staat of valt met de invulling.

Meer onderbouwing nodig

Water Natuurlijk Groot Salland is niet per definitie tegen fusie, maar wel tegen het ontbreken van een goed onderbouwd idee over zowel het financiële plaatje als de invulling van dat leidende principe. Namens de fractie pleitte Bert Hinnen daarom voor uitstel van het besluit en daarmee ruimte voor een zorgvuldiger proces. Dat zou ook als voordeel hebben dat het huidige bestuur niet over zijn graf heen regeert, maar na de verkiezingen van 18 maart deze belangrijke beslissing aan het nieuwe bestuur zou kunnen overlaten.

Geen heldere kaders

Helaas vond een meerderheid van het Algemeen Bestuur snelheid belangrijker dan het vooraf stellen van heldere kaders, en nam het genoegen met een licht aangepast fusievoorstel, waarmee de hardheid van de fusiedatum van 1 januari 2016 werd weggenomen, en een schriftelijke toezegging werd gedaan voor een zorgvuldig proces. Wat Water Natuurlijk betreft zou dat laatste vanzelfsprekend moeten zijn.
Met 17 stemmen voor en 8 stemmen tegen werd het voorstel aangenomen.