Water Natuurlijk steunt overname stedelijk water

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het waterschap wil het beleid rond het beheer van stedelijk water harmoniseren. Water Natuurlijk steunt dat, en heeft ingestemd met een krediet van 200.000 euro.

De voormalige waterschappen Reest & Wieden en Groot Salland hebben destijds besloten het beheer en onderhoud van het stedelijk water grotendeels over te nemen van de gemeenten. In het gebied van voormalig Groot Salland is dit bijna rond. In het gebied van het voormalige Reest & Wieden heeft het Dagelijks bestuur van Drents Overijsselse Delta het voornemen om het stedelijk waterbeheer over te nemen van de gemeente Zwartewaterland en een 20-tal watersystemen. Obe Brandsma heeft namens Water Natuurlijk gevraagd eerst helderheid te bieden over wat er in totaal nog op de rol staat voor de overname van stedelijk waterbeheer. Het waterschap Reest en Wieden had als uitgangspunt alleen wateren over te nemen die een belangrijke hydrologische functie hebben; het waterschap Groot Salland ging hier soepeler mee om.

Maatwerk moet mogelijk zijn

Water Natuurlijk ondersteunt het Dagelijks bestuur in haar streven naar harmonisatie, maar heeft gevraagd eerst een goede vergelijking te maken tussen beide manieren van aanpak, en pas daarna hier een beslissing over te nemen. Daarbij kan ook maatwerk in beeld zijn. Overdracht zal pas plaatsvinden als de watersystemen door de gemeenten op orde zijn gebracht. Aanvullend investeert het waterschap (vaak gelijktijdig) in maatregelen die nodig zijn voor efficiënt onderhoud.
Water Natuurlijk heeft ingestemd om hiervoor € 200.000 beschikbaar te stellen.