Waterbeheerplan verhuisd

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het waterbeheerplan dat eind 2015 is vastgesteld, is vindbaar op een nieuwe dgitale locatie: www.wdodelta.nl/waterbeheerplan.

De inhoud van het Waterbeheerplan 2016-2021 is niet veranderd: de beide voormalige waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden stelden beiden eind 2015 dit beleid vast. Ook de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel participeerden in dit beleidsplan. Alleen in de regionale uitvoering is her en der nog sprake van verschillen.

De inhoud van het Waterbeheerplan kan digitaal worden geraadpleegd via een speciaal voor dit plan opgezette, en na de fusie nu dus aangepaste website:  www.wdodelta.nl/waterbeheerplan.