Na motie Water Natuurlijk: Waterschap sluit zich aan bij Statiegeld Alliantie

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de bestuursvergadering van 6 februari bracht Water Natuurlijk een motie in met de oproep om het waterschap Drents Overijsselse Delta aan te sluiten bij de Statiegeld Alliantie. Uitbreiding van het statiegeldsysteem naar plastic flesjes en blikjes kan dit soort zwerfafval met 90 procent verminderen, en daarmee ook vervuiling van het water terugdringen. De motie werd aangenomen, al was dat niet unaniem.

Jaarlijks komen wereldwijd miljoenen tonnen (micro)plastics in het oppervlaktewater terecht, het grootste deel zwerfafval. Plastic fragmenteert tot kleine deeltjes waardoor ons water verandert in een ‘plastic soep’. Dat plastic leidt tot problemen bij en sterfte van (water)dieren. Via de voedselketen en drinkwater kan dit ook gezondheidsrisico’s voor de mens vormen. Het terugdringen van plastic afval kan het beste bij de bron gebeuren: uit onderzoek blijkt dat statiegeld op blikjes en flesjes zwerfafval met 90 procent kan verminderen.

Voor Water Natuurlijk was dat aanleiding om een motie die ook bij andere waterschappen op steun kon rekenen, soms zelfs unaniem, aan de AB-leden in Drents Overijsselse Delta voor te leggen. Fractievoorzitter Marion Wichard lichtte de motie toe, met de opmerking “De wereld redden gaat in kleine stapjes, en dit is er één van.”

Motie gaat te ver

Niet iedereen was het daarmee eens: de VVD-fractie vindt dat het waterschap er niet over gaat, en dat het de eigen verantwoordelijkheid van een ieder is om met het eigen afval om te gaan. Een deel van het CDA sloot zich daarbij aan. De fractievoorzitter stelde zich op het standpunt dat je niet de verantwoordelijkheid bij de burgers moet weghalen en bij de verpakkingsindustrie leggen.

Motie gaat niet ver genoeg

De fractie gebouwd vond dat de motie nog wel wat verder zou mogen gaan: de tekst lijkt wat symbolisch, terwijl de problematiek zeer aanwezig is. Het probleem zou bij de wortel moeten worden aangepakt, en dat vergt meer dan het heffen van statiegeld. Bijvoorbeeld educatie, d.w.z. onze inwoners laten zien wat het betekent als er afval in het water komt, en wat dat teweeg brengt. Maar ook nadenken over bijvoorbeeld bioplastics, om het probleem daadwerkelijk aan de bron aanpakken.

Tijd voor signaal

In het buitengebied heeft de landbouw veel last van flesjes, blikjes maar ook verpakkingen zoals van pakjes drinken. Dat laatste wordt via statiegeld niet opgelost, maar toch vond de fractie ongebouwd het tijd om een signaal af te geven, ook al had men enige moeite met de exacte tekst van de motie.

Uiteindelijk waren 5 van de 27 aanwezige AB-leden tegen de motie, en dus 22 voor. Daarmee is de motie aangenomen.

Voor de tekst van de motie: klik hier.
De behandeling in het Algemeen Bestuur is hier terug te zien (behandeling bij agendapunt 8 van de agenda).

1 Reactie
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Erik van Dijk
Gast
Erik van Dijk
7 februari 2018 19:36

STATIEGELD: Het is de te verwachten reflex bij de VVD: de burger zelf is verantwoordelijk ook al gaat het in de praktijk steeds helemaal mis!!! Goed dat de grote meerderheid er anders over dacht.