Waterschap krijgt dikke voldoende op rapport

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Negen maanden na de fusie kun je vaststellen dat Waterschap Drents Overijsselse Delta goed op koers ligt. Dat blijkt uit de tweede bestuursrapportage, waarin de ontwikkelingen tot en met september zijn beschreven. Vooral de betere inzet van de deskundigheid van het eigen personeel valt bij Water natuurlijk in goede aarde. Waarschijnlijk kan het jaar worden afgesloten met een positief resultaat van € 2,3 miljoen.


Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is nog geen jaar oud. Maar de fusie begint zijn vruchten al af te werpen. Er is hard gewerkt, door personeel en bestuur. Dat blijkt uit de tweede bestuursrapportage. Van de in totaal 174 maatregelen die voor 2016 waren gepland, zullen er tien niet of niet op tijd worden gerealiseerd.
Er wordt een positief resultaat verwacht van ruim € 2,3 miljoen. Dat is voor een belangrijk deel het gevolg van externe factoren- de lage rente- maar zeker ook van verstandig beleid: het meer inzetten van interne deskundigheid, waardoor er minder inhuur van personeel nodig is.

Extra fusievoordeel

Helaas was er ook een nadeel te melden: de gegevens voor de belastingheffing waren te hoog ingeschat door ons belastingkantoor GBLT. Dat is nu gecorrigeerd, en DB-lid Herman Odink kon onze woordvoerder Piet de Noord dan ook garanderen dat de schattingen voor 2017 en verdere jaren wél correct zijn.
Dat de rente laag is, is geen verdienste van het waterschap. Dat geldt wel voor de personele lasten die € 1,4 miljoen lager zijn dan begroot. Det is een extra positief effect van de fusie, naast het voordeel van € 4,5 miljoen die in de begroting al was ingeboekt.

Copmlimenten

Water Natuurlijk is er normaal niet scheutig mee, maar nu kon Piet de Noord toch echt de welgemeende complimenten overbrengen aan het DB en de medewerkers.