Waterschap wordt ambassadeur voor kievitsbloem

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het mocht niet leiden tot uitbreiding van de formatie of inzet van middelen: onder die voorwaarden wilde de meerderheid van het Algemeen Bestuur 27 november wel akkoord gaan met de motie van Water Natuurlijk. Die stelde voor dat het waterschap zich zou aanmelden als ambassadeur bij Heel Drenthe Zoemt, met als symbool de kievitsbloem.

Bij de algemene beschouwingen sprak fractievoorzitter Marion Wichard haar bezorgdheid uit over de aantasting van de biodiversiteit. Er bestaat inmiddels een landelijk Deltaplan Biodiversiteitsherstel, opgesteld door een brede coalitie: van LTO tot Wereld Natuurfonds. Minister Schouten onderschrijft in haar landbouwvisie de onlosmakelijke verbinding van biodiversiteit met de landbouw, en zij ziet als doel om (vanuit een gebiedsgerichte aanpak) natuur en verdienvermogen voor boeren met elkaar te verbinden.
Dat steunt Water Natuurlijk, en net als bij de aanpak van klimaateffecten ziet de partij hier een belangrijke rol voor de waterschappen. De fractie ziet daarom uit naar het moment dat het onderwerp op de bestuurlijke agenda van het waterschap komt te staan.

Symbool

Om de betrokkenheid van Waterschap Drents Overijsselse Delta alvast een beetje zichtbaarder te maken, diende Marion Wichard een motie in. Voorstel: Waterschap Drents Overijsselse Delta wordt via “Heel Drenthe Zoemt” ambassadeur voor een boerenlandsoort.  Na een lange vergadering over de begroting 2019, de tarieven en de personeelsformatie was de voorwaarde die een van de partijen stelde misschien niet onverwacht: het ambassadeurschap mag geen geld kosten en ook geen formatie vereisen.
De bedoeling van het ambassadeurschap is vooral te laten zien dat het waterschap oog heeft voor de kwetsbaarheid van de natuur. De kievitsbloem is daarvoor een goed symbool: een tere en kwetsbare plant waarvan de zaden zich drijvend op het water verspreiden. In het wild komt die niet veel meer voor, maar nog wel in Overijssel en Drenthe.

Ook boerenbelang

De motie kreeg een ruime meerderheid. Alleen VVD, SGP en Sallands Gemeentebelang steunden het voorstel niet. Marion Wichard is blij met die steun, zeker ook die van de fractie ongebouwd: “Steeds meer boeren zien het belang van biodiversiteit, en zijn ook bereid daarnaar te handelen. De belangen van natuur en landbouw kunnen we alleen bij elkaar brengen als we daarover constructief in gesprek blijven. Ook, of misschien wel juist als de meningen ver uit elkaar liggen.” In die zin is de aangenomen motie en daarmee de kievitsbloem dus een krachtig symbool.

2018-11-27-motie-ambassadeur-heeldrenthezoemt
2 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Arend
Gast
Arend
29 november 2018 16:10

We willen het wel steunen maar het mag absoluut niets kosten! Ach, een kinderhand is snel gevuld. Maar goed beschouwd is het toch absurd?!!!