Inzicht in de waterschapsbelastingen

waterschapsbelastingen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

2,6 miljard euro: dat is wat de waterschappen in Nederland in 2015 uitgeven. Dit belastinggeld wordt gebruikt voor het beheer van 18.000 kilometer waterkeringen, 225.000 kilometer sloten, rivieren en andere watergangen en 7.500 kilometer wegen. Bovendien zuiveren de waterschappen jaarlijks zo’n 2 miljard kuub afvalwater.

Deze en andere interessante financiële informatie over de waterschappen is te vinden in het boekje Waterschapsbelastingen 2015 – het hoe en waarom. Dit jaar zijn deze gegevens voor het eerst ook digitaal beschikbaar, via de website waterschapsspiegel.nl. Vanaf nu zijn voor iedereen, via één website, alle gegevens over waterschapsbelastingen beschikbaar.

Publiek verantwoording

Water Natuurlijk Groot Salland heeft er in oktober 2014 op aangedrongen dat het waterschap zijn financiële gegevens beschikbaar zou stellen aan Open Spending, dat tot doel heeft de overheidsfinanciën op laagdrempelige manier inzichtelijk te maken. De fractie juicht dan ook toe dat de waterschappen zelf ook op een toegankelijke manier aan inwoners en bedrijven verantwoording aflegt over hoe zij het belastinggeld besteden.