Waterveiligheid Kampereiland

Kampereiland
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de AB-vergadering van 28 februari stond opnieuw het Kampereiland op de agenda. Nu bij de inkomen stukken, in de vorm van een brief van de bewonersvereniging.

De bewonersvereniging van Kampereiland schreef het algemeen bestuur een brief. De bewoners maken zich zorgen over de waterveiligheid, nu er nog steeds geen besluit is genomen. De bewoners zijn ook verontwaardigd over de schade die aan de dijk is toegebracht door een aannemer die een opdracht voor Natuurmonumenten uitvoerde.
Piet de Noord vroeg het DB om een zorgvuldig antwoord op te stellen. En daarbij ook melding te maken van de manier waarop het waterschap de aannemer op de vingers heeft getikt en hem de schade heeft laten herstellen.