Werkbezoek droogte Sallandse Heuvelrug

werkbezoek Sallandse Heuvelrug
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Samen met vertegenwoordigers van GroenLinks (Provinciale Staten), CDA (Provinciale Staten en waterschap Drents Overijsselse Delta) en LTO hebben Wim Konter en Obe Brandsma van Water Natuurlijk afgelopen week een werkbezoek gebracht aan de Sallandse Heuvelrug. Centraal stonden de problemen met de droogte.

Een agrariër die boert op de flanken van de Sallandse Heuvelrug, had veel problemen met de droogte van de afgelopen jaren. Een deel van zijn gronden kon hij beregenen, maar dit kostte veel tijd, energie en gaf hoge kosten. Het deel dat hij niet kon beregenen, was sterk verdroogd, waardoor de grasoogst sterk was teruggelopen.

Verdroging natuur

De boswachter van Natuurmonumenten gaf aan dat de natuur op de Sallandse Heuvelrug sterk te lijden heeft onder de droogte. Vennen komen volledig droog te staan in een groot deel van het jaar. Daarbij spelen ook verzuring en uitspoeling van mineralen een belangrijke rol. Door de drinkwaterwinning op de Sallandse Heuvelrug zijn de grondwaterstanden sterk gedaald.

Oplossingen met drinkwaterwinning complex

Een lokale agrariër gaf aan dat voor de drinkwaterwinning de flanken van de Sallandse Heuvelrug werden gevoed door water vanaf de Sallandse Heuvelrug. Destijds zijn hier in de ruilverkaveling enkele diepen sloten aangelegd, maar na de start van de waterwinning hebben deze bijna altijd droog gestaan.

Betrokken partijen erkenden dat verdroging een gezamenlijk probleem is voor landbouw en natuur, maar zoeken naar oplossingen is zeker met de aanwezigheid van de drinkwaterwinning complex.