Werkt onderwaterdrainage wel?

Veenweide Mastenbroek
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Onderwaterdrainage wordt met name in de zomer gebruikt om water uit de sloot naar de veenweides te laten lopen. Precies andersom dus dan de normale landbouwdrainage die probeert het grondwaterpeil laag te houden. Doel is om verdere bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan. Experts twijfelen nu aan het effect.

Dit blijkt uit een bericht op Waterforum. De International Mire Conservation Group (IMCG), een internationaal netwerk van veenspecialisten, stelt dat het niet onomstotelijk vaststaat dat onderwaterdrainage bodemdaling en CO2-uitstoot tegengaat. De experts twijfelen aan de analyse van de beschikbare data en merken op dat er weinig kritisch gekeken is naar de uitkomsten van de Nederlandse pilots.

De IMCG heeft inmiddels een resolutie aangenomen met de oproep om de effectiviteit van de maatregelen nader te onderzoeken en om bestaande alternatieven zoals paludicultuur in de mogelijke oplossingsrichting te betrekken. Water Natuurlijk is daar benieuwd naar: de uitstoot van CO2 is immers een groot klimaatprobleem, en de inklinking van veengebieden dreigt onze bijzondere veenlandschappen te laten verdwijnen.

Lees het hele bericht op Waterforum.