Zicht op grondwateronttrekkingen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In hoeverre heeft het waterschap het oppompen van grondwater van kleine gebruikers, zoals particulieren en kleine bedrijven, in beeld? Die vraag stelde Wilfried Gerner namens Water Natuurlijk aan het eind van de AB-vergadering van 26 september.

Uit onderzoek van EenVandaag dat 21 september werd gepubliceerd, blijkt dat 16 van de 21 waterschappen in Nederland daar weinig tot geen zicht op te hebben. Daaronder valt ook ons waterschap.
Door het ontbreken van dat inzicht is het niet mogelijk om bij droogte gericht te vragen om te stoppen met wateronttrekkingen uit de grond die tot verzakkingen kunnen leiden.

Het Dagelijks Bestuur zal de door Water Natuurlijk gestelde vragen schriftelijk beantwoorden.