Zonnepanelen bij de koop inbegrepen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Aan het voorstel voor de overname van het Zonnepark Rogat hoefde Water Natuurlijk niet veel woorden vuil te maken: doen, inclusief de zonnepanelen! Die dragen prima bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het waterschap.

Het gemaal Rogat is nu nog in eigendom en beheer bij de provincie Drenthe. Het maakt onderdeel uit van de gemalen die de provindie gaat overdragen aan het Waterschap Drents Overijsselse Delta in het kader van de overdracht van het peilbeheervan de Drentse kanalen. In 2017 is de provincie Drenthe gestart met een plan om het gemaal Rogat te voeden met elektriciteit die wordt opgewekt door zonnepanelen. Dat moet leiden tot een opbrengst van ca. 180.000 kWh, waarmee kan worden voorzien in een fors gedeelte van de elektriciteit die het gemaal nodig heeft.

Water Natuurlijk is groot pleitbezorger van het zoveel mogelijk zelf de energie opwekken die het waterschap nodig heeft. Gezien de relatief lage investering , de overzienbare afschrijvingstermijn van iets meer dan tien jaar en het feit dat er al subsidie voor is toegekend, kon fractievoorzitter Marion Wichard daarom van harte instemmen met het voorstel.

Lees de achterliggende stukken op www.wdodelta.nl