8 mei: ‘Klimaatverandering en het waterschap, #hoedan?’

De straat staat blank.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Hét thema voor de komende jaren is de klimaatverandering, en dan vooral de vraag wat klimaatverandering betekent, en welke adaptieve maatregelen je kunt nemen. Op 8 mei wijdt het Waterschap Drents Overijsselse Delta er het grootste deel van de Deltabijeenkomst aan. Wie erbij wil zijn, is van harte welkom: de Deltabijeenkomsten zijn openbaar.

Met het programma Klimaat Actief! geeft het waterschap regionaal invulling aan het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Ofwel: werken aan een gebouwde omgeving die in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Samenwerking met collega-overheden, andere gebiedspartners en de inwoners is essentieel.

Presentatie en workshop

De Deltabijeenkomst wordt een actieve inhoudelijke sessie, met twee onderdelen: een presentatie over wat tot nog toe is gedaan en wat er voor we de komende jaren is gepland, en een workshop met als centrale vraag betekent klimaatverandering betekent en welke adaptieve maatregelen je kunt nemen.

Omgevingswet

Het tweede onderwerp van de Deltabijeenkomst is de implementatie van de omgevingswet. Voor de waterschapsbestuurders is de betrokkenheid en inzicht in de impact van het nieuwe stelsel op onder meer de bestuursstijlen van belang.

Meer informatie

De Deltabijeenkomst vindt plaats op dinsdag 8 mei om 19.30 uur in het Waterschapskantoor aan Dokter van Deenweg 186 in Zwolle. De uitgebreide agenda is te vinden op de site van het waterschap. Wie erbij wil zijn is van harte welkom. Aanmelden is niet noodzakelijk.