klimaatbestendig

De straat staat blank.

8 mei: ‘Klimaatverandering en het waterschap, #hoedan?’

Hét thema voor de komende jaren is de klimaatverandering, en dan vooral de vraag wat klimaatverandering betekent, en welke adaptieve maatregelen je kunt nemen. Op 8 mei wijdt het Waterschap Drents Overijsselse Delta er het grootste deel van de Deltabijeenkomst aan. Wie erbij wil zijn, is van harte welkom: de Deltabijeenkomsten zijn openbaar.