Deltabijeenkomst

De straat staat blank.

8 mei: ‘Klimaatverandering en het waterschap, #hoedan?’

Hét thema voor de komende jaren is de klimaatverandering, en dan vooral de vraag wat klimaatverandering betekent, en welke adaptieve maatregelen je kunt nemen. Op 8 mei wijdt het Waterschap Drents Overijsselse Delta er het grootste deel van de Deltabijeenkomst aan. Wie erbij wil zijn, is van harte welkom: de Deltabijeenkomsten zijn openbaar.

Experimenteren met Poolse landdag

Wie besluit wanneer in het waterschapsbestuur, en hoe verloopt zo’n besluitvormingsproces precies? De evaluatie van de afspraken die daarover begin 2016 bij de fusie zijn gemaakt, leidt tot een aantal aanpassingen. Water Natuurlijk vreest Poolse landdagen, maar met de voorwaarde dat ook nu tussentijdse bijsturing mogelijk is, is de fractie wel akkoord gegaan met het voorstel.