Aanmelding kandidaatstelling verlengd

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Aanmelden voor de kandidatenlijsten van Water Natuurlijk in regio oost (de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen) kan t/m 31 augustus. In verband met de vakantie is de aanmeldperiode met één maand verlengd.


Water Natuurlijk nodigt iedereen die zich bestuurlijk wil inzetten om in het waterschap de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie te behartigen, uit om kandidaatstelling te overwegen.

Meer informatie is hier te vinden. Liever eerst (telefonisch) contact met iemand uit de huidige fractie? Stuur een e-mail en een van de leden neemt contact op.