Aanpak problematiek veenweide stapje dichterbij

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De pinken waren beslist verbaasd over het gezelschap dat met laarzen en paraplus door het zompige weiland liep. Het waren de leden van het waterschapsbestuur die zich op locatie lieten informeren over de veenweideproblematiek. De complete fractie van Water Natuurlijk was erbij.

Er zijn grote veengebieden in Nederland, met problemen die steeds urgenter worden. Het inklinken van de bodem leidt tot schade aan funderingen en infrastructuur, heeft negatieve effecten op landbouw en natuur, leidt tot emissie van broeikasgassen en daarmee ook groeiende kosten. Provincie, gemeenten en waterschappen hebben daarom een uitdaging voor de komende jaren.

Laarzen

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het voortouw genomen om een beleid voor zijn werkgebied uit te werken. Om het algemeen bestuur mee te nemen in de dilemma’s was er 24 oktober een bijeenkomst op de boerderij Eben Haezer van Wout van Dalfsen in Staphorst. In de skybox boven de koeienstal werden de dilemma’s geschetst en een toelichting gegeven op de aanpak van het Friese waterschap.

Ook was een wandeling door het veenweideland van Van Dalfsen gepland. Midden in het weiland legde hij uit met welke pilot hij nu bezig is om verdere afkalving van het veen te verminderen. Het is maar goed dat stevige laarzen tot de standaard uitrusting van een waterschapper behoren…
De laarzen van de kandidaten van Water Natuurlijk

Begin 2018 komt er een notitie over de veenweideproblematiek. Wie daarover met de fractie wil meedenken, is van harte welkom. Laat het ons even weten via het contactformulier.