Over webcasting, harmonisatie en Buldersleiding

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Dinsdag 19 april is de volgende –openbare- AB-vergadering van waterschap DODelta. Op de agenda staat onder meer webcasting en videoverslaglegging van vergaderingen, de beleidsharmonisatie van het watersysteem en de projectplannen voor het Overijssels Kanaal en Buldersleiding. Interesse? De koffie staat om 14.00 uur klaar.

De fusie per 1 januari jl. brengt mee dat er op verschillende vlakken beleid moet worden geharmoniseerd. Het AB bespreekt dinsdag het plan van aanpak dat daarvoor is opgesteld.
De twee projectplannen stammen allebei nog van voor de fusie, en komen uit het oude Waterschap Groot Salland. Het gaat om zgn. Ruimte om te leven met Water-projecten, waarbij onder meer wordt geïnvesteerd in natuurvriendelijke oevers.

Live vergaderingen volgen met webcasting

Wel nieuw is het voorstel voor webcasting. Met video-opamen zouden zowel de AB-vergaderingen als de commissievergaderingen en themabijeenkomsten rechtstreeks kunnen worden uitgezonden via internet. De verslaglegging wordt gedaan met behulp van bewerkte opnamen: die zijn dan doorzoekbaar op agendapunt en spreker. Water Natuurlijk is voorstander van deze modernisering: geïnteresseerden hoeven nu niet meer naar Zwolle af te reizen om te horen wat er over bepaalde onderwerpen wordt besproken. Omdat het nieuwe pand nog moet worden ingericht, is er nu ook de kans om alles gelijk goed in te richten.

De agenda en alle bijbehorende stukken zijn te vinden op de site van het waterschap (klik hier). Interesse? Kom gerust, de koffie staat klaar!