Afscheid van fractievolger Albert Kerssies

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Met ingang van 18 oktober heeft Albert Kerssies om persoonlijke redenen zijn rol als fractievolger van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta moeten neerleggen. De fractie betreurt zijn vertrek.

Begin 2017 is Albert Kerssies tot de fractie toegetreden. Zijn rol als ‘fractievolger’ is vergelijkbaar met wat in een gemeenteraad vaak ‘burgercommissielid’ heet. Vanuit zijn eerdere functies als bos- en landschapbouwer bij Staatsbosbeheer en natuurbeheerder bij Natuurmonumenten bracht hij veel kennis in over het werkgebied van het waterschap, zowel in noordwest-Overijssel als in zuidwest-Drenthe.

Gelukkig is die kennis niet verloren: ook zonder formele rol blijft Albert gelukkig beschikbaar om met de fractie mee te denken en te adviseren. En dankzij het feit dat niet alleen de Algemeen-Bestuursvergaderingen, maar inmiddels ook de zgn. Deltabijeenkomsten openbaar zijn, blijft de mogelijkheid open dat hij bij relevante onderwerpen aanschuift.