Afscheid Hans de Jong

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op 21 mei wordt het definitief: het afscheid van Hans de Jong. Sinds de start van Water Natuurlijk in 2008 was hij ‘onze man’ in het Dagelijks Bestuur van het waterschap: eerst bij Waterschap Groot Salland, en sinds de fusie Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Nu er een coalitieakkoord ligt en de voordracht voor de nieuwe bestuurders is geagendeerd voor de AB-vergadering van 21 mei, is het afscheid onvermijdelijk. Hans heeft er bij de kandidaatstelling vorig jaar om persoonlijke redenen voor gekozen om niet herkiesbaar te zijn.  De fractie zal zijn kennis, ervaring en humor enorm missen, maar respecteert natuurlijk zijn beslissing.

Aansluitend op de vergadering van het Algemeen Bestuur is er een afscheidsreceptie voor Hans de Jong en de twee andere vertrekkende DB-leden. Relaties  die dan afscheid willen nemen van Hans, zijn van harte welkom. Neem dan s.v.p. even contact op via het contactformulier.