Water Natuurlijk akkoord met “anti-afhaaksubsidie” voor FrieslandCampina Domo

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk heeft op 27 september ingestemd met een subsidie aan FrieslandCampina Domo, de zuivelgigant uit Beilen, die een van de grote afvalwaterlozers is in het gebied van waterschap DODelta. Duurzaamheid en financiële voordelen gaven de doorslag.


Vanwege uitbreidingsplannen overwoog de fabriek het eigen afvalwater zelf te gaan zuiveren. De lozing op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Beilen zou dan gestopt worden. Voor het waterschap zou dit niet alleen een aanzienlijke inkomstenderving aan zuiveringsheffing betekenen: de aanmerkelijke onderbelasting van de rwzi Beilen zou ook een doelmatige werking van de waterzuivering in de weg staan. Om dat laatste te voorkomen zou het waterschap ook nog eens moeten investeren in aanpassingen van de rwzi.

Win-win

Uit een uitgebreide financieel-technisch onderzoek van alternatieven bleek dat een win-win situatie kon worden bereikt door gebruik te maken van de zogenaamde anti-afhaakregeling. Dit is een door de Europese Commissie toegestane subsidie aan bedrijven om -onder strikte voorwaarden- te kunnen blijven lozen op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De fractie van Water Natuurlijk plaatste bij monde van Bert Hinnen, evenals enige andere fracties, een aantal kanttekeningen bij het voorstel, dat niet op alle onderdelen even duidelijk was. Een inzichtelijker en vroegtijdiger onderbouwing was wenselijk geweest, en was volgens Bert Hinnen ondanks de vertrouwelijkheid van de bedrijfsgegevens ook mogelijk.
Naar aanleiding van alle opmerkingen heeft het Dagelijks Bestuur toegelicht dat de ingangsdatum van de regeling is gesteld op 1 juli 2016, voor een periode van 10 jaar , en dat er geen jaarlijkse aanpassing buiten die van de heffing, zal plaatsvinden zonder wederzijdse instemming. Gezien de specifieke omstandigheden is er ook geen gevaar voor een negatieve precedentwerking.

Maatwerk

Voor Water Natuurlijk was de toelichting van het Dagelijks Bestuur voldoende voor een positief oordeel. Een overgrote meerderheid van het bestuur ging akkoord met het voorstel. Bert Hinnen wees er nog wel op dat wellicht in de toekomst meer soortgelijk maatwerk kan worden bereikt, met oog voor duurzame ontwikkeling en lage maatschappelijke kosten.

3 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Thijs Belgers, WN lid Limburg
Gast
Thijs Belgers, WN lid Limburg
2 oktober 2016 15:59

Wie betaalt nu de zuivering? De burger of de vervuiler?
Mogelijke oplossing voor de toekomst: de aan-of afkoppelbare modulaire zuiveringsmodulen zoals deze zijn ontwikkeld door het Waterschapsbedrijf Limburg geven meer flexibiliteit bij wisselend aanbod van afvalwater.

Bert Hinnen
Gast
Bert Hinnen
3 oktober 2016 20:36

Het waterschap heeft per saldo zowel financieel (meer inkomsten heffing) als kwalitatief (betere werking zuivering) voordeel van deze regeling. Het bedrijf profiteert van de subsidie en betaalt dus in feite minder heffing. De burger betaalt nu iets meer heffing (omslag), maar minder dan bij zelf zuiveren van het bedrijf. Precedentwerking is gering omdat het om zee specifieke situaties. Graag willen… Lees verder »