Arnout Potze in de spotlights

Arnout Potze, kandidaat voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op de kandidatenlijst van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta staan meer dan 40 kandidaten: allemaal mensen  die de groene stem in het waterschap luider willen laten klinken. Wie zijn deze mensen, en wat drijft hen? In de serie ‘in de spotlights’ stelt een aantal van hen zich voor. Dit keer: Arnout Potze uit Zwolle.

Inwoners en natuur verdienen meer schoon water. Om te zwemmen of drinkwater van te maken.

Het waterschap moet zorgen voor schoon water, om in te zwemmen, te varen en van te genieten. De waterkwaliteit moet flink verbeteren. Als ik in mijn woonplaats Zwolle langs de Vecht loop, zie ik soms een aalscholver of de sporen van een otter. Dan kan ik geweldig genieten van onze rivierendelta. Ik ben ook watersporter en zou graag willen dat je op meer plaatsen veilig het water in kan plonsen. De laatste jaren geldt als het warm weer is dikwijls een negatief zwemadvies. Dat moet toch beter kunnen.

In het dagelijks leven ontwikkel ik projecten voor duurzame energie. Eerder heb ik gewerkt in de recreatie en het natuurbeheer, zoals voor Nationaal Park Wieden Weerribben. Met deze achtergrond ben ik gemotiveerd om in het bestuur van het waterschap werk te gaan maken van meer schoon water. Voor de inwoners én voor de natuur. Maar ook om te zorgen dat het grondwater geschikt blijft om drinkwater te maken. Het waterschap zal daarvoor goed moeten samenwerken met andere organisaties, zoals de gemeente, het drinkwaterbedrijf en grondeigenaren. Zodat de kosten niet te hoog worden.

Omdat deze ideeën en het verkiezingsprogramma goed bij elkaar passen, heb ik mij aangesloten bij Water Natuurlijk. De vereniging Water Natuurlijk biedt ruimte aan inwoners zoals ik, die niet aan een politieke partij zijn gebonden. Graag zou ik de inwoners van het gebied willen vertegenwoordigen bij het besturen van het waterschap.

waterschapsverkiezingen 15 maart 2023