Hoe zit het met de banenafspraak bij Drents Overijsselse Delta?

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

“In 2013 is het sociaal akkoord gesloten, waarin is afgesproken om meer banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Waterschappen blijken achter te blijven bij het behalen van de gestelde ambitie. Wat is de stand van zaken in Waterschap Drents Overijsselse Delta, en wat vindt Water Natuurlijk daarvan?”

Deze vraag kregen we onlangs voorgelegd, en die begrijpen we ook wel: het heeft erg lang geduurd voordat Waterschap Drents Overijsselse Delta een beleid had opgezet om mensen met een arbeidsbeperking in te zetten. Een beetje verklaarbaar is misschien het wel: na de fusie per 1 januari 2016 is er veel tijd en energie gestoken in het samenvoegen van de twee voormalige waterschappen Groot Salland en Reest & Wieden.

Inmiddels is de ambtelijke organisatie op orde, en is er in september 2018 een concreet actieplan vastgesteld om te voldoen aan de landelijke banenafspraak. Water Natuurlijk ziet de banenafspraak niet alleen als verplichting, maar ook als een kans om op verschillende niveaus mensen aan werk te helpen die nu nog aan de kant staan. Ook dát is duurzaamheid!
Vanzelfsprekend zullen we monitoren of de doelen ook worden gehaald.

Zie het bericht van 19 september hierover.