Eerste stap harmonisatie beleid beheer en onderhoud

Particulieren kunnen blauwe diensten leveren aan het waterschap, bijvoorbeeld bij het beheer van sloten.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In het nieuwe waterschap DODelta moet het beleid van de voormalige waterschappen worden geharmoniseerd. Dit geldt ook voor het beheer en onderhoud van het watersysteem.Water Natuurlijk wil eerst een goede analyse voordat er nieuwe afspraken worden gemaakt.

Bij beheer en onderhoud gaat het bijvoorbeeldom maaien en baggeren. Het overgrote deel van de 4.600 km watergangen in beheer van de waterschappen wordt jaarlijks een tot twee keer gemaaid. Daarbij wordt het maaisel op de kant gelegd.

Harmonisatie

Waterschap Reest & Wieden betaalde de grondeigenaar nooit voor het ontvangen van maaisel. Waterschap Groot Salland deed dat in specifieke gevallen wel. Water Natuurlijk heeft ingestemd met het voorstel van het Dagelijks Bestuur om nu, als eerste stap van de harmonisatie, nog geen nieuwe afspraken te maken over het vergoeden van ontvangen maaisel. Obe Brandsma vond dat het komende jaar gebruikt moet worden om te kijken naar de beste oplossing, en dat pas dan een vervolg kan worden gegeven aan de harmonisatie van het beleid voor beheer en onderhoud.