“Berap is een kalf”

Het kalf Berap
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De bestuursrapporage die in de AB-vergadering van 19 november op de agenda stond, gaf nauwelijks aanleiding tot opmerkingen. Behalve dan dat ‘berap’ een vreselijke afkorting is.

Het ‘stoplichtsysteem’ in de rapportages draagt bij aan een snel en goed inzicht in wat op schema is, en wat –in tijd of geld- afwijkt van de planning. Wat nog wel wat onduidelijk is, is wat nu echt is bespaard. Soms vallen kosten lager uit dan gepland omdat een deel van de activiteiten is opgeschoven naar een latere datum. Dat kan het geval zijn als bijvoorbeeld een inspraakprocedure meer tijd vraagt dan ingeschat. In zo’n geval is het voordeel maar schijn: op een later moment moet het geld alsnog worden uitgegeven om het doel te realiseren. Dat laatste is natuurlijk het belangrijkst.
Meerdere partijen vroegen om deze verbeteringsslag aan te brengen in de volgende bestuursrapportage.

Berap is een kalf

Over de benaming van de bestuursrapportage maakte fractievoorzitter Marion Wichard nog een opmerking: de term ‘berap’ is voor niet-ingewijden een onbegrijpelijke term. “Berap is een kalf dat bij Jan Dunnink in de stal staat” grapte ze. Ook dat is iets voor ingewijden: bij de behandeling van de eerste bestuursrapportage nieuwe stijl was collega AB-lid Jan Dunnink van de fractie Ongebouwd (de agrariërs) te laat omdat een van zijn koeien moest kalven. Ook toen al was er discussie over de benaming Berap, en tot algemene hilariteit heeft Jan Dunnink destijds deze naam aan het pasgeboren kalf gegeven. Het kalf staat in blakende gezondheid nog altijd bij Dunnink op stal.
Voor de beleidsrapportages wil Water Natuurlijk graag vasthouden aan de normale en voor iedereen begrijpelijke naam ‘bestuursrapportage’.

2 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Martin Mulder
Gast
Martin Mulder
20 november 2015 12:48

Bij regge en dinkel gebruikten we ook BERAP. Nu bij Vechtstromen heet het BVR. Bestuursvoortgangsrapportage.
Het blijft voor de buitenstaander te veel jargon.

Gast
20 november 2015 13:04
Antwoord aan  Martin Mulder

Bestuursrapportage of bestuursvoortgangsrapportage zijn in elk geval termen die redelijk duidelijk maken wat het is (al vind ik dat ‘voortgang’ nogal overbodig). Al die afkortingen schrikken alleen maar af, terwijl we de drempel juist zo graag willen verlagen. En het is zo makkelijk te voorkomen met een automatische spellingcontrole of een programma’tje als Fingertips 🙂