Bermfraude: ook een probleem van het waterschap?

Wilde bloemen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Begin december verscheen in de Volkskrant een bericht over ‘bermfraude’: illegaal gebruik van gemeentegrond door boeren. Voor Water Natuurlijk aanleiding om het Dagelijks Bestuur te vragen of dit ook bij waterschap Drents Overijsselse Delta speelt.


Volgens het Volkskrant-artikel komt het regelmatig voor dat bermgronden, die eigendom zijn van de gemeente, door de eigenaar van de grond ernaast worden gebruikt. Als ze het opgeven bij de EU als eigen grond, telt die mee voor de subsidie én kunnen ze meer mest kwijt. Dit oneigenlijk gebruik van de bermgronden maakt ook dat de bermen niet langer de kruidenrijke ruigtes zijn waar vogels en insecten kunnen leven. Daarmee komt de biodiversiteit verder onder druk te staan.

Maatregelen

Voor Water Natuurlijk was het bericht aanleiding om het waterschapsbestuur te vragen of iets dergelijks ook speelt bij het waterschap. In de laatste AB-vergadering van 2017 vroeg fractievoorzitter Marion Wichard  daarom uit te zoeken of dit ook bij Drents Overijsselse Delta speelt, en zo ja, welke maatregelen tegen deze bermfraude worden genomen.

Portefeuillehouder Henk Oegema had geen indicaties dat het probleem zich in ons werkgebied voordoet. De voorzitter liet weten dat, mochten dergelijke overtredingen geconstateerd worden, er direct opgetreden wordt.