Bert Hinnen gastdocent op Windesheim

Bert Hinnen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Educatie is een van de onderwerpen waar Water Natuurlijk onvermoeibaar aandacht voor vraagt. Niet verwonderlijk dus dat Bert Hinnen, fractievoorzitter en nummer 2 op de kandidatenlijst, graag bereid was om een gastcollege voor zijn rekening te nemen.

Op 2 maart zal hij studenten van klas 1B van de opleiding BMER (Bedrijfskunde, management, economie en recht) vertellen wat een waterschap is, waarom dat zo’n belangrijke organisatie is en hoe die in het Nederlandse bestuurlijke bestel past. De les wordt samen met een kandidaat voor Provinciale Staten gegeven, die vertelt wat een provincie doet. En uiteraard komt aan bod hoe deze twee besturen samenwerken.

Waterschapskennis

Wat jongeren in hun dagelijks leven van de provincie en het waterschap merken, is de vraag die de studenten zullen moeten beantwoorden. Waarschijnlijk is dat meer dan ze zich realiseren. Water Natuurlijk hoopt in elk geval dat de gastlessen bijdragen aan meer kennis over het waterschap.