educatie

Verdubbeling budget Educatie

Water Natuurlijk is blij met de geactualiseerde ‘kadernota educatie’. Ed Piek heeft dat laten weten tijdens de bestuursvergadering van 28 januari door akkoord te gaan met een verdubbeling van het huidige budget (€50.000,-) in 2021. Hiermee is invulling gegeven aan een afspraak uit het coalitieakkoord meer in educatie te investeren.

Water Natuurlijk vindt watereducatie belangijk.

Waterschap gaat de scholen in

Nederlanders weten te weinig over het werk van waterschappen. En ze zijn zich onvoldoende bewust van de inspanningen die nodig zijn voor goed waterbeheer. Educatie is een belangrijk middel om aan die kennis en dat bewustzijn te werken. Daarom was het Uitvoeringskader Educatie een belangrijk agendapunt op de laatste AB-vergadering van het jaar 2016.

Bert Hinnen

Bert Hinnen gastdocent op Windesheim

Educatie is een van de onderwerpen waar Water Natuurlijk onvermoeibaar aandacht voor vraagt. Niet verwonderlijk dus dat Bert Hinnen, fractievoorzitter en nummer 2 op de kandidatenlijst, graag bereid was om een gastcollege voor zijn rekening te nemen.