Besluit Nijeveen-Kolderveen aangehouden

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de polder Nijeveen-Kolderveen ontwikkelt de gemeente Meppel een nieuwbouwwijk. Om wateroverlast voor de agrariërs in de buurt te voorkomen moet het waterschap het watersysteem aanpassen. Een van de agrarische bedrijven wil echter niet meewerken aan de verkoop van zijn grond omdat hij ondanks de berekeningen van het waterschap toch schade verwacht. Water Natuurlijk wil dat het waterschap zo nodig garant staat.


In het zuidelijk deel van de polder Nijeveen-Kolderveen heeft de landbouw problemen met wateroverlast. De gemeente Meppel ontwikkelt in deze polder de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen. Hiervoor moet het watersysteem worden aangepast. Daarvoor worden watergangen verbreed en verdiept, en komt er een nieuw gemaal ter vervanging van het gemaal Leenders. Er wordt een kleine bufferzone in het naastgelegen Natura 2000 gebied ontworpen om negatieve effecten op het natuurgebied te minimaliseren.

Doorpakken en monitoren

Eén agrarisch bedrijf maakt ernstig bezwaar: de ondernemer wil de benodigde grond voor de verbreding van de watergangen en de bouw van het gemaal niet verkopen, ook al leidt volgens berekeningen van het waterschap de uitvoering voor zijn bedrijf niet tot schade.
Namens Water Natuurlijk kon Obe Brandsma zich vinden in het voorstel van het DB: hij vond dat het waterschap nu moet doorpakken. Wel moeten de effecten van de uitvoering van het project goed met peilbuizen worden vastgelegd. Mocht er tegen de verwachting in toch schade voor de betrokken ondernemer ontstaan, dan moet het waterschap hiervoor instaan.

Voorstel aangehouden

Als met de agrariër geen overeenstemming wordt bereikt, kan hem een gedoogplicht worden opgelegd. Enkele partijen in het Algemeen Bestuur wilden toch nog een keer opnieuw overleggen voordat zo’n ingrijpende maatregel wordt opgelegd. Het voorstel is daarom voor twee maanden aangehouden. Daarna wordt het opnieuw aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.