Bestrijdingsmiddelengebruik bollenteelt blijft zorgpunt

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de bloembollenteelt worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. In het project “Schoon erf, schone sloot” worden eerste stappen gezet om emissie op en rond het erf te beperken. Namens Water Natuurlijk sprak Obe Brandsma in de Algemeen Bestuursvergadering van 28 januari zijn waardering uit voor het project, maar drong aan op vervolgstappen en extra aandacht voor monitoring en handhaving.

Inspreker “Meten=Weten”

Inspreker Guido Nijland deed het woord namens de werkgroep “Meten=weten”, een werkgroep van bewoners van de gemeente Westerveld, die zich grote zorgen maakt over het grote gebruik van pesticiden in de landbouw. Met name in de bollenteelt. Nijland sprak zijn zorg uit over de grote risico’s van de bloembollenteelt voor de waterkwaliteit en de gezondheid en vroeg het waterschap om meer aandacht te besteden aan controle en handhaving.

Project Schoon erf, schone sloot

In het beheergebied van Waterschap DODelta zijn 16 bollentelers actief, zowel in Drenthe als Overijssel. 12 bollentelers hebben deelgenomen aan het project “Schoon erf, schone sloot”, financieel mogelijk gemaakt door provincie Drenthe en Waterschap DODelta. Het project heeft inzicht opgeleverd in de emissieroutes op het erf en hoe deze te beperken. Het project is afgesloten met een demonstratiemiddag. De komende tijd wordt een aantal wasplaatsen gerealiseerd in het gebied.

Vervolgstappen noodzakelijk voor waterkwaliteit en gezondheid

Nog steeds vinden waterschappen te veel bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater van bloembollengebieden. Bloembollentelers hebben al maatregelen genomen, zoals driftreducerende spuitapparatuur, maar nog altijd worden de normen voor het oppervlaktewater overschreden. Het erf is een belangrijke emissiebron. Water Natuurlijk is positief over het uitgevoerde project, maar dringt aan op  vervolgstappen en extra aandacht voor handhaving en monitoring bij de bollenteelt. De bollenteelt is voor Water Natuurlijk nog steeds een groot zorgpunt voor de waterkwaliteit en de gezondheid.