Bestuursleden Drents Overijsselse Delta benoemd

logo Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In een openbare zitting op 13 oktober in Meppel is definitief vastgesteld hoe de zetels in het fusiewaterschap Drents Overijsselse Delta worden verdeeld. Zoals verwacht levert Water Natuurlijk vijf bestuursleden.

Op basis van de Waterschapswet en de Kieswet zijn dinsdag 13 oktober in totaal acht bestuursleden uit Reest en Wieden en dertien uit Groot Salland benoemd. Van de vijf bestuursleden van Water Natuurlijk in het AB van Drents Overijsselse Delta is alleen Obe Brandsma afkomstige uit Reest en Wieden; de vier die uit Groot Salland komen zijn Hans de Jong, Marion Wichard, Piet de Noord en Bert Hinnen.

Dit betekent dat er twee fractieleden buiten de boot vallen: Geertje Veenstra en Lisa de Groot. “Heel jammer”, vindt fractievoorzitter Marion Wichard. “Daarmee verliest de nieuwe fractie de lange ervaring van Geertje, en het talent van nieuwkomer Lisa. Ik rekenen er heel graag op dat zij als fractievolgers nauw betrokken zullen blijven.”

In de vergadering van 27 oktober onderzoekt het algemeen bestuur van waterschap Reest en Wieden de geloofsbrieven en beslist het over toelating. De installatie van het nieuwe bestuur is gepland op maandag 4 januari 2016, in de allereerste vergadering van Drents Overijsselse Delta.

Klik hier voor het proces-verbaal