Bestuurswisseling bij Water Natuurlijk regio Oost

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de Algemene Ledenvergadering van Water Natuurlijk regio Oost van 9 juni is Ellen Pot met algemene stemmen benoemd tot voorzitter. Zij volgt Wybren Bakker op, die in mei is toegetreden tot het landelijk bestuur van Water Natuurlijk.

Regio Oost van Water Natuurlijk bestaat uit de twee waterschapgebieden Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. Samen bestrijken ze vrijwel de  hele provincie Overijssel en de zuidelijke helft van Drenthe. Doordat de voorzitter van het regiobestuur, Wybren Bakker, benoemd is als lid van het landelijk bestuur van Water Natuurlijk, werd de positie van voorzitter in regio Oost vacant.

Benoemingen

Ellen Pot is hem nu opgevolgd. Zij is tevens lid van de fractie Water Natuurlijk van waterschap Vechtstromen. Door deze verschuiving binnen het bestuur, ontstond voor de functie van secretaris een vacature. Deze is op 9 juni ingevuld door de benoeming van Jeannet Bos, eveneens met algemene stemmen. De overige bestuursleden van Water Natuurlijk regio Oost zijn penningmeester Ton de Bruijn en algemeen bestuurslid Betty van Leeuwen.

Vacature

Het bestuur is op zoek naar nog een bestuurslid. Geïnteresseerden kunnen voor nadere informatie contact opnemen met voorzitter Ellen Pot via ellenpot@home.nl.