Boerenwens weegt zwaarder dan veilige bloemrijke dijken

Wilde bloemen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk had gevraagd om de dijk die bij Kampereiland versterkt moet worden, in te zaaien met een bloemrijk gebiedseigen mengsel. Dat versterkt de dijk, is goed voor de biodiversiteit en verhoogt de belevingswaarde. In het definitieve plan blijkt dit voorstel uit de uitvoeringsplannen geschrapt, tot teleurstelling van Water Natuurlijk.

Voor de versterking van de regionale waterkering buitenpolders Kampereiland is samen met de provincie en Rijkswaterstaat, en in overleg met de inwoners en agrariërs in het gebied een projectplan uitgewerkt. Samen met andere partijen had Water Natuurlijk gevraagd om te zorgen voor een bloemrijke dijk. Bij de behandeling in het Algemeen Bestuur van de reactienota en het definitieve plan op 18 september bleek dat er nu toch graszaad wordt ingezaaid in plaats van een bloemrijk mengsel. Dat is besloten naar aanleiding van een zienswijze uit de landbouw.

Wetenschappelijk bewijs

Water Natuurlijk maakte hiertegen ernstig bezwaar. Obe Brandsma gaf aan dat uit wetenschappelijk onderzoek van het kenniscentrum van de waterschappen Stowa (“Bloemrijke sterke dijken”) en de Wageningen Universiteit (“Herstel soortenrijkdom dijkgraslanden maken dijken weerbaarder“) onomstotelijk was bewezen dat bloemrijke dijken erosiebestendiger zijn. Bij vier keer meer plantensoorten op de dijk halveert de erosie. Bloemrijke dijken zijn veerkrachtiger dan soortenarme dijkgraslanden. Dit kan tevens van meerwaarde zijn in een klimaat met toenemende weersextremen. Een bloemrijke dijk is niet alleen mooier, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit (insecten, bijen, vlinders), iets dat ook in het belang van de agrariërs is.

Dijkgraaf Herman Dijk die het voorstel namens het Dagelijks bestuur verdedigde, bleef echter bij zijn standpunt: hij liet zich niet overtuigen door het wetenschappelijk bewijs over de grotere veiligheid van bloemrijke dijken. Daarbij speelde ook een rol dat de grond niet in eigendom is van het waterschap. Water Natuurlijk is teleurgesteld over deze uitkomst.

5 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Harry Bruins
Gast
Harry Bruins
1 oktober 2018 12:38

Onze dijk ligt in dit traject
Ik stel mijn dijk beschikbaar

G. Westen
Gast
G. Westen
28 september 2018 16:19

Verbaast mij niet dat dit zo is gegaan. Ken je 1 voorbeeld waarbij het boerenbelang niet zwaarder weegt dan elk ander belang? Ben benieuwd. Hert Waterschap dunkt zich een boerenbe;langen organisatie. Zo snel mogelijk het Waterschap opheffen en onderbrengen bij de echte democratie van de provincie is de enige manier om met schijndemocratie af te rekenen.

Cees Zoon
Gast
Cees Zoon
24 september 2018 16:43

dan nu maar proberen het beheer aan te passen. door een hooilandbeheer ontstaat na enige jaren een sterke kruidenrijke grasmat. geduld is een schone zaak.