Budgetverhoging voor renovaties

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het waterschap bezit en beheert een groot aantal installaties en technische voorzieningen in zijn gebied. Daaronder zijn rioolgemalen (die zorgen voor afvoer van afvalwater naar rioolwaterzuiveringsinstallaties) en gemalen en stuwen (die zorgen voor de juiste hoeveelheid water in het gebied). Voor renovatie van een deel van deze installaties was te weinig geld gereserveerd. Daarom is het budget hiervoor in 2019 verhoogd.

In 2018 zijn renovatieprogramma’s opgesteld om de staat van de installaties en technische voorzieningen op peil te houden. Daarbij zijn ook kostenramingen gemaakt. Inmiddels is duidelijk geworden dat er te weinig geld was gereserveerd voor de benodigde renovaties. Daarom stemde Anna Veldhoen namens Water Natuurlijk in met verhoging van het budget.

Op dit moment werkt het waterschap aan de invoering van asset management. Dit moet leiden tot beter inzicht in de staat van de eigendommen van het waterschap, en daarmee in de benodigde renovaties en de kosten daarvan. Water Natuurlijk vertrouwt erop dat hierdoor in de toekomst nauwkeuriger begroot kan worden.