beheer en onderhoud

Extra krediet voor door PFAS vertraagde projecten

Voor  een 6-tal projecten, deels in voorbereiding, werd aan het Algemeen Bestuur op 17 december extra krediet gevraagd om een  doorstart te kunnen maken. Door de PFAS- en stikstof problematiek lopen deze projecten vertraging op en is aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Budgetverhoging voor renovaties

Het waterschap bezit en beheert een groot aantal installaties en technische voorzieningen in zijn gebied. Daaronder zijn rioolgemalen (die zorgen voor afvoer van afvalwater naar rioolwaterzuiveringsinstallaties) en gemalen en stuwen (die zorgen voor de juiste hoeveelheid water in het gebied). Voor renovatie van een deel van deze installaties was te weinig geld gereserveerd. Daarom is het budget hiervoor in 2019 verhoogd.

Acceptabel compromis over Reevediep

De dijken aan het Reevediep, de bypass van de IJssel rond Kampen, worden in beheer gegeven aan Waterschap Drents Overijsselse Delta. Bij de aanleg is onvoldoende rekening gehouden met de eisen van het waterschap. Water Natuurlijk stemt in met de extra kosten om dit probleem op te lossen, maar wil ook dat het waterschap leert van de gemaakte fouten.

Piet de Noord en Bert Hinnen in gesprek tijdens de excursie 'beheer en onderhoud".

Beheer en onderhoud in de praktijk

Op 23 september nam de fractie van Water Natuurlijk deel aan een werkbezoek voor AB-leden van waterschap Drents Overijsselse Delta rond het thema ‘beheer en onderhoud’. Doel: leren van de praktijkervaringen om beter gefundeerd te kunnen beslissen over nieuw beleid.