Burgerparticipatie bij waterschappen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Voor Water Natuurlijk is het betrekken van de inwoners bij waterschapszaken iets dat vanzelfsprekend zou moeten zijn. De fractie in Groot Salland is blij dat het OESO-rapport uit 2014 een actiever houding van de waterschappen op dit punt stimuleert.

Op 26 juni heeft de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen een strategische visie vastgesteld met de kijk van de waterschappen op het openbaar bestuur en hun rol daarbinnen. Ook is een brochure uitgebracht over burgerparticipatie, met een aantal voorbeeldprojecten waarin de waterschappen concreet invulling geven aan de wens om burgers, agrariërs en bedrijven nog beter bij hun werk te betrekken. Peter Glas, voorzitter van de Unie, bood beide documenten op 1 juli aan Minister-President Rutte aan.