Coalitiebesprekingen van start

Water Natuurlijk - de waterschappen in Oost-Nederland
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het nieuwe Waterschap Drents Overijsselse Delta krijgt een coalitie van Water Natuurlijk, CDA, ChristenUnie, VVD en fractie Ongebouwd. Dat is het resultaat van de informatieronde die in september is gestart.

Dit resultaat is te danken aan de inspanningen van de twee externe informateurs Pieter Bos en James van Lidth de Jeude. Zij zullen vanaf nu als formateurs het verdere proces begeleiden. De planning is om begin november een coalitieakkoord voor de periode 2016-2019 te kunnen presenteren.

Hoewel er tussen de vijf partijen vanzelfsprekend onderlinge verschillen zijn, ziet Water Natuurlijk voldoende gedeelde ambities om tot een breed gedragen akkoord te kunnen komen. De eerste stap daarvoor wordt gezet op woensdag 7 oktober, bij het eerste overleg van de onderhandelaars van de vijf partijen met de beide informateurs.