Water Natuurlijk verdeelt de commissies

vergadering
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De drie commissies die het Algemeen Bestuur van Waterschap Groot Salland heeft, gaan volgende week weer van start. De nieuwe fractie heeft onlangs de taken verdeeld.

Het reglement van orde (de commissieverordening) geeft elke fractie de mogelijkheid om zich in de commissies te laten vertegenwoordigen door maximaal één fractievolger. De fractie is blij dat Jelmer Kloosterman, op nummer zes van de kandidatenlijst, die rol op zich wil nemen.

De verdeling is als volgt:

  • Commissie Kwantiteit: Piet de Noord en Jelmer Kloosterman
  • Commissie Kwaliteit: Bert Hinnen en Lisa de Groot
  • Commissie Algemene Ontwikkelingen: Marion Wichard en Bert Hinnen