De uitdagingen op Kampereiland

11 september 2015: Piet de Noord (l) op werkbezoek op Kampereiland.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op vrijdag 11 september 2015 waren Marion Wichard en Piet de Noord op Kampereiland. Tijdens een lunchbijeenkomst en aansluitend enkele excursies werd duidelijk voor welke uitdagingen dit bijzondere gebied staat.

Op de uitnodiging van de Stadserven -de verpachter van Kampereiland- was een breed samengesteld gezelschap van provinciale, gemeentelijke en waterschapsvertegenwoordigers afgekomen. Het 650-jaar oude Kampereiland, met zijn oude boerderijen op terpen, zijn kronkelende wegen en uitgestrekte weidelandschap wordt omzoomd door natuurrijke wateren en rietlanden. Staatbosbeheer en Natuurmonumenten zijn de komende jaren druk doende om de kwaliteit van deze Natura 2000-gebieden te versterken

Uitdagingen

De bijeenkomst met de titel “Uitdagingen voor natuur, landschap en agrarisch ondernemerschap” was bedoeld om te laten zien waarmee  pachters en bewoners te maken hebben. Het gaat bijvoorbeeld om de effecten van het Nationaal Landschap op het beheer van het gebied, de veranderingen in het Europese landbouwbeleid en het loslaten van het melkquotum, maar ook maatregelen op het gebied van waterveiligheid.

Kringlooplandbouw en andere kansen

2015-09-11-excursie-kampereilandBijzonder was vooral om te zien hoe de bewoners van Kampereiland daar al op inspelen. Kringlooplandbouw en de transitie van het Nationaal Landschap naar de Gebiedscoöperatie IJsseldelta zijn kansen. De productie van streekproducten en duurzame, hoogwaardige melk wordt gezien als een realistisch antwoord op de toekomst. Een op de drie melkveehouders op het Kampereiland is inmiddels al gestart met kringlooplandbouw. Voor Water Natuurlijk is het bemoedigend om te zien wat voor mooie initiatieven er in de regio worden genomen, en dat er goed wordt samengewerkt met het waterschap.