Dijkversterking Zwolle-Olst: wie wil meedenken?

Dijkversterking tussen Zwolle en Olst is nodig om het gebied erachter ook in de toekomst veilig te houden.
Dijkversterking tussen Zwolle en Olst is nodig om het gebied erachter ook in de toekomst veilig te houden.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Omdat voor de IJsseldijk strengere eisen  gaan gelden, start het waterschap een project om deze dijk tussen Olst en Zwolle te versterken. Zo worden Salland en de stad Zwolle nog beter beschermd tegen overstromingen. Met een nieuwsbrief houdt het waterschap belangstellenden op de hoogte. Wie wil, kan meedenken en -praten.

De komende jaren onderzoekt het waterschap welke maatregelen waar genomen moeten worden en hoe deze het beste passen in de omgeving. Dat gebeurt in samenspraak met de mensen die in het gebied wonen. Zo is er een speciaal projectteam van het waterschap, en een groep van ‘dijkdenkers’: een groep van ca. 45 geïnteresseerde bewoners rond de IJsseldijk die graag actief mee willen denken over de dijkversterking in hun leefomgeving. Verantwoordelijke bestuurslid Hans de Jong, die voor Water Natuurlijkin het Dagelijk Bestuur van het waterschap zit, roept ook anderen op om de informatiebijeenkomsten later dit jaar te bezoeken. Water Natuurlijk steunt die oproep graag: het is uiteindelijk uw dijk en uw leefomgeving.

Nieuwsbrief

Wie meer wil weten over het waarom, wat en hoe van de dijkversterking kan alle informatie vinden op wdodelta.nl. Het waterschap geeft ook een speciale digitale nieuwsbrief uit voor dit project waarvoor iedereen zich kan aanmelden. De nieuwsbrief van 17 juli kunt u hier  downloaden.