Drempel voor groen-blauwe diensten

Boetelerveld
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Bij groen-blauwe diensten nemen terreinbeheerders bepaalde onderhoudstaken van het waterschap over. Water Natuurlijk wil dat het Dagelijks Bestuur beter onderzoekt waarom het niet van de grond komt.


In een recent overleg met de ‘groene’ achterban bleek dat veel terreinbeheerders best bereid zijn om aan de slag te gaan met de zgn. groen-blauwe diensten: op hun eigen terrein bepaalde taken van het waterschap uitvoeren tegen een bepaalde vergoeding. Toch komt het niet echt van de grond. De financiële regels zijn onduidelijk, waardoor de landeigenaar financieel risico loopt door mogelijke stapeling van gelden.

Bij de begrotingsbehandeling op 22 november heeft Water Natuurlijk daarom het bestuur gevraagd om niet alleen met collega-waterschappen te overleggen over een effectieve inzet van groen-blauwe diensten, maar ook met de terreinbeheerders om uit te zoeken waar het nu precies op vast zit. Wat Water Natuurlijk betreft moeten er in 2017 echt stappen worden gezet op dit onderwerp.

Het Dagelijks Bestuur beloofde het Algemeen Bestuur op de hoogte te houden van de vorderingen.