Dure Ruimte voor de Rivier bij Zwolle

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Meer kosten dan ingeschat, en meer tijd dan bedoeld voordat het project is gerealiseerd. Het komt vaker voor, maar bij het project Ruimte voor de Rivier bij Zwolle treden die effecten wel heel sterk op.

Het project is belangrijk om de veiligheid van Zwolle en Kampen bij hoog water te waarborgen. Water Natuurlijk heeft daarom al eerder ingestemd met het extra geld dat nodig is om het project zo snel mogelijk door te kunnen laten gaan. En dat gebeurt nu ook, maar daarmee is voor Water Natuurlijk de kous niet af, vindt fractievoorzitter Bert Hinnen. Hoewel Ruimte voor de Rivier uitzonderlijk groot is, zullen dergelijke projecten in de toekomst wel vaker voorkomen. Daarom is het belangrijk na te gaan wat de oorzaken zijn dat het zo kon mislopen, zodat dergelijke problemen bij volgende projecten zijn te voorkomen. Het waterschap moet tenslotte verstandig omgaan met het belastinggeld dat de inwoners van Groot Salland betalen. Nu moest ruim 6 miljoen euro extra worden geinvesteerd zodat het project eind 2016 kan worden afgerond

De vragen die Water Natuurlijk had gesteld, werden in eerste instantie niet naar tevredenheid beantwoord in de AB-vergadering van 30 oktober. Met name de manier waarop risico’s in beeld worden gebracht en ingeschat, geeft Water Natuurlijk nog de nodige zorg. Daarnaast moet er meer dan tot nu toe wellicht, aandacht zijn voor een actieve(r) informatieplicht van het DB naar het AB en het hele interne communicatieproces daaromheen. Omdat bestuurlid Jan Laarman in tweede instantie alsnog een bevredigend antwoord gaf, heeft de fractie van Water Natuurlijker hier geen verdere bestuurlijke consequenties aan verbonden.