Echten Groen gas+ en circulair stap dichterbij

RWZI Echten
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op 19 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur unaniem ingestemd met het voorstel om 2 miljoen beschikbaar te stellen, voornamelijk om aan Enexis opdracht te kunnen geven tot een netwerkverzwaring bij de rioolwaterzuivering Echten.

Die investering is nodig om daar de slibgistingsinstallatie te kunnen herbouwen volgens de variant Echten Groen gas+ en circulair. Hiervoor is in de meerjarenraming in 2020 in totaal 36,5 miljoen euro opgenomen. Het ligt in de bedoeling voor dit project in het najaar van 2022 het gehele realisatiekrediet beschikbaar te stellen. Het bedrag van 2 miljoen euro dat nu op de agenda stond, is bedoeld als voorschot op dat bedrag.

Vertraging voorkomen

Als alles volgens plan verloopt kan dit project in 2024 worden opgeleverd. Met het positieve besluit van het AB in de vergadering van 19 april wordt een mogelijk risico ondervangen dat de opleveringsdatum grote vertraging ondervindt.