Ed Piek in de spotlights

Ed Piek, kandidaat voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op de kandidatenlijst van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta staan meer dan 40 kandidaten: allemaal mensen  die de groene stem in het waterschap luider willen laten klinken. Wie zijn deze mensen, en wat drijft hen? In de serie ‘in de spotlights’ stelt een aantal van hen zich voor. Dit keer: Ed Piek uit Zwolle.

Als boswachter en sportvisser ga en sta ik voor een beleefbaar, veilig en robuust watersysteem!

Inmiddels woon ik met mijn vrouw ruim 20 jaar in Zwolle-Zuid dichtbij de IJssel op de grens van stad en boerenland. Na ruim 20 actief te zijn geweest als belangenbehartiger voor de sportvisserij in de rol van directeur ben ik nu 4 jaar werkzaam als boswachter beheer bij Staatsbosbeheer. Bij de sportvisserij heb ik mij bezig gehouden met visstandbeheer en recreatief medegebruik. Als boswachter houd ik mij bezig met het beheer van landschappen, bloemrijke hooilanden en prachtige bossen. Daar zie ik direct de gevolgen van klimaatsverandering en het intensieve landgebruik. Jarenlange neerslagtekorten vragen om een andere manier van omgaan met ons water en daarmee het landgebruik.

De afgelopen 4 jaar heb ik namens Water Natuurlijk   in de rol als bestuurder bij het waterschap Drents Overijsselse Delta mij sterk gemaakt voor een meer duurzaam waterbeheer en een beter medegebruik van water, schouwpaden en dijken. De opgedane kennis kan ik uitstekend gebruiken in de komende 4 jaar. Voor mij, liggen de accenten dan op het tegengaan van verdroging en het geleidelijk inzetten op ‘functie volgt peil’ in plaats van omgekeerd waardoor bijvoorbeeld veenweide gebieden steeds meer verdrogen.

Samenwerken aan een robuuste waterhuishouding waar niet alleen aandacht is voor traditioneel noodzakelijke functies maar ook ruimte is voor beleving en recreatief medegebruik, dat is waar ik voor ga!

waterschapsverkiezingen 15 maart 2023