Een beetje afscheid van Lisa de Groot

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De nare kant van de fusie is dat een aantal nog maar net gekozen bestuursleden nu alweer moet vertrekken. Water Natuurlijk moest vandaag afscheid nemen van Lisa de Groot. Gelukkig blijft ze actief: niet als AB-lid, maar wel als fractievolger.

Door de fusie van Groot Salland met Reest en Wieden vermindert het aantal bestuursleden van in totaal 47 naar 29. Voor Water Natuurlijk betekent dit dat in beide waterschappen afscheid moet worden genomen van een fractielid: in Reest en Wieden van Geertje Veenstra, en in Groot Salland van Lisa de Groot. Het officiële afscheid van Lisa was op 17 december, tijdens de allerlaatste AB-vergadering.

Gelukkig blijven zowel Lisa als Geertje actief als fractievolger, en blijven ze hun kennis en ervaring inzetten voor de nieuwe fractie Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta.