Eerste bestuursrapportage vastgesteld

Bestuursrapportage Waterschap Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Twee keer per jaar rapporteert het Dagelijks Bestuur van het waterschap over de voortgang van de uitvoering van de plannen. Daarvoor is er de bestuursrapportage. De eerste van het nieuwe waterschap zag er goed uit. Het geeft een helder overzicht van de stand van zaken, met een goede toelichting als er iets anders liep dan gepland. Piet de Noord was er namens de fractie van Water Natuurlijk dan ook tevreden over.

Elk jaar stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast. Maar daarna gaat het om de uitvoering. In de zgn. planning- en controlcyclus worden de documenten genoemd die het AB de kans geven om de vinger aan de pols te houden: wat gaat er volgens plan, wat loopt vertraging op en waar moet eventueel worden bijgesteld?

Verschuiving kosten

De eerste bestuursrapportage besloeg de maanden januari t/m april, en stond dan ook stevig in het teken van de fusie. De plaatsing van het personeel op de nieuwe functies veroorzaakte wat verschuiving in de kosten. Enkele activiteiten bleken nog bij de verkeerde afdeling te zitten, en daardoor moesten die kosten nu op een ander programma geboekt worden. En dan moesten de gevolgen van de harmonisatie van de afschrijvingsmethode nog verwerkt worden. Dat kost nu eenmalig een miljoen extra, maar daardoor ontstaan in de komende jaren minder kosten, waardoor het miljoen weer wordt terugverdiend. Ondanks dat miljoen lijkt het erop dat de totale kosten niet zullen stijgen ten opzichte van de begroting.

Kleine vertragingen

Piet de Noord verwoordde nog wel de zorg van de fractie over het achterblijven in de tijd van enkele investeringen in het watersysteem. Het DB kon hem redelijk geruststellen: het gaat om kleine vertragingen, die in de loop van het jaar wel weer worden ingelopen.