Eerste openbare commissievergadering

Bert Hinnen van Water Natuurlijk is voorzitter van de Commissie Watersysteem en Waterveiligheid
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het fusiewaterschap DODelta heeft openheid en transparantie hoog in het vaandel staan. Daarom zijn nu ook de commissievergaderingen en themabijeenkomsten openbaar. De allereerste commissievergadering-nieuwe-stijl vond 12 april plaats, onder voorzitterschap van Bert Hinnen.

De hele opzet van de commissie is anders dan anders: per fractie is er per onderwerp maar ėėn woordvoerder. Andere fractieleden mogen aanwezig zijn, maar zij zitten niet aan de vergadertafel. Zo nodig kan tijdens de vergadering van plaats worden gewisseld als iemand anders uit de fractie het woord wil voeren over een bepaald onderwerp.

Publieke tribune

De eerste ervaring van Bert Hinnen was redelijk positief: “Het is wel wennen, maar het voordeel is dat de vergadering overzichtelijk blijft. En of het komt omdat de eerste keer was, weet ik niet, maar de publieke tribune zat aardig vol.”